Rođendanski buket 1

1
Cena: 1550rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 2

2
Cena: 1650rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 3

3
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 4

4
Cena: 2800rsd
U cenu uključeno:
1 kruna,
2 okrugla balona sa printom lovely day,
2 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 5

5
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 6

6
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 7

7
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 8

8
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 9

9
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 10

10
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 11

11
Cena: 1700rsd
U cenu uključeno:
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
3 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 12

12
Cena: 2800rsd
U cenu uključeno:
flamingos,
2 okrugla balona sa printom happy birthday,
2 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 13

13
Cena: 2400rsd
U cenu uključeno:
poklon,
2 zvezde,
2 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati

Rođendanski buket 14

14
Cena: 2300rsd
U cenu uključeno:
poklon,
3 zvezde,
2 gumena balona,
helijum, tegić i trake
Napomena: Boje i printovi se mogu menjati